ΚΕ.ΣΥ.Π. Κυκλάδων

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ν. Κυκλάδων


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων


Σχετικά με το ΚΕ.ΣΥ.Π.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ν. Κυκλάδων, δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι:

  • συμβουλευτική στήριξη στους νέους και στην οικογένειά τους για την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
  • πληροφόρηση έντυπη και ηλεκτρονική για σπουδές και επαγγέλματα
  • συμβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση για άτομα με αναπηρία

Υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.Π.

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. στηρίζει:

  • την εφαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία (ΣΕΠ)
  • τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται στα σχολεία
  • τη συμμετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.Π.

Διοργανώνει:

  • ημερίδες επιμόρφωσης καθηγητών ΣΕΠ
  • παιδαγωγικά σεμινάρια για γονείς
  • ημέρες σταδιοδρομίας, συναντήσεις με γονείς για πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη, επισκέψεις μαθητών σε επαγγελματικούς χώρους, επαγγελματίες στην τάξη, δραστηριότητες στα πλαίσια της Αγωγής Σταδιοδρομίας.